چگونه به فروشگاه صدف اعتماد کنیم؟

چگونه به ریبوار سنتر (فروشگاه صدف) اعتماد کنیم:
نماد اعتماد درج شده روی سایت فروشگاه صدف؛ که از وزارت صنعت و معدن اخذ شده و همچنین جواز کسب فروشگاه (پروانه کسب) که از اداره امور صنفی دریافت شده است دلایلی قانع کننده  در رابطه با قابل اعتماد بودن فروشگاه صدف میباشد.
توجه داشته باشید فروشگاه صدف صرفا فقط یک فروشگاه اینترنتی نمی باشدکه حضور فیزیکی نداشته باشد بلکه فروش بصورت حضوری هم داریم که آدرس دقیق فروشگاه  در سایت درج شده است.

شماره تماس ثابت و پروانه کسب فروشگاه  خود حاکی از آن است که فروشگاه دارای جا و مکان ثابتی میباشدو
فروش بصورت حضوری هم پابرجا میباشد
و
عکسهای واقعی  و اورجینال  واختصاصی فروشگاه ما از محصولات به همراه توضیحات کاملا و اقعی در رابطه با محصول بستری مناسب و مطمعن را برای خرید شما مشتریان عزیز فراهم کرده است.